"Don't just do something, be there!" Marshall Rosenberg

Tell me more. I am listening

Pentru a avea relatii de calitate cu oamenii care contează în viaţa noastră, colegii sau cei dragi (părinţi, partener, copii, rude, prieteni) , este foarte important să îi înţelegem şi să îi ascultăm pe ceilalţi. Cum? Vorbind mai puţin şi ascultându-i mai mult. Uneori, oamenii nu au nevoie de sfaturi, ci de două urechi şi o inimă infinită să îi înţeleagă. Dalai Lama spunea „Când vorbeşti, doar repeţi ceea ce tu ştii deja. Dar dacă asculţi, s-ar putea să afli ceva nou”. Nu-i aşa? 

Trainingul se bazează pe în principal pe învățarea experiențială (învățarea prin practică și prin experiență) și este o invitație de a descoperiri:
– rolul empatiei şi ascultării active
– barierele comunicării
– cum să îmbunătăţească abilităţile de ascultare pentru o comunicare mai bunp şi pentru relaţii mai bune

Participanții vor avea competențe specifice și vor avea o metodă de abordare a ascultării: ce să nu facă și ce să facă, cum să asculte în spatele cuvintelor și să pună întrebări explorative, pentru o mai bună înțelegere și incluziune.

Sometimes, people don’t need advices, but two ears to listen them and an infinite heart to understand them. Dalai Lama said „When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new”. Isn’t it?

The training is based mainly on experiential learning (learning by doing and by experiencing) and it is an invitation to discover
– the role of the empathy and active listening
– the barriers of the communication
– how to improve the listening skills for a better communication and better relationships.

The training will equip the participants with specific competences and develop with them a method to approach the listening: what not to do and what to do, how to listen behind words and ask explorative questions, how to do it for a better understanding and inclusion. 

Other trainings facilitated by me:
What (Do) You Value? | Thankful & Grateful |Tell me more. I am listening | Handling with conflicts | NVC Group Study

 

 

 

 

Share Button